חברת MPT עורכת את הועדות הרפואיות עבור חברות הביטוח

חברת ביטוח הראל
חברת ביטוח כלל
חברת ביטוח הפניקס

מהי ועדה רפואית?

ועדה רפואית היא ועדה המורכבת מרופא אחד או יותר, שמטרתה לקבוע קביעות בהתבסס על מידע הרפואי המוצג לה לצד בדיקה גופנית (במידה ונדרשת כזו).
קביעות הוועדה מתייחסות למדיניות הגוף המזמין את הוועדה (קביעת שיעורי נכות, אובדן כושר עבודה לפי תקנון הביטוח או קרן פנסיה הרלוונטית).

איך פועלת הועדה?

הועדה הרפואית מורכבת ממספר רופאים מומחים מתחומים שונים. לצד חברי הוועדה ישנו מזכיר שרושם את פרוטוקול הועדה ומתאפשרת נוכחות מלווה או פרקליט לבקשת הנבדק. לאחר עיון במסמכים הרפואיים ולאחר שמיעת הטיעונים והבדיקה הגופנית, תגיע הוועדה לקביעה לפי החומר שהוצג בפניה, ממצאיה ומסמך המדיניות המחייב (תקנון הביטוח / קרן הפנסיה וכו'…)

מדוע חשוב להיעזר בליווי הרפואי המקצועי ביותר?

קביעות הועדה הרפואית הן בעלות השפעה רבה על עתידו התעסוקתי של הנבדק. משום שמדובר בתחום כה חשוב ורלוונטי לחלק ניכר מהאוכלוסייה, אנו מציעים מאגר רופאים מומחים מהשורה הראשונה בכל תחומי הרפואה, בעלי יחס מקצועי והוגן, המקיימים ועדות רפואיות לכלל הגופים במשק.