Medical Premium Touch הינה חברה בינלאומית מובילה במתן שירותים רפואיים ומקצועיים לרופאים, ארגונים ואזרחים פרטיים ברחבי הארץ. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם רופאים מומחים ורופאים תעסוקתיים בכירים, הראשונים בתחומם, תוך שמירה בלתי מתפשרת על איכות ומקצועיות.
העוצמה ויכולת העבודה שלנו מתבטאת ביצירת אפיקי פרסום ושיווק חדשים, רלוונטיים ומתמשכים מול גורמים ממשלתיים, מוסדיים ופרטיים, במטרה לייצג חברות וארגונים בוועדות הרפואיות, בנוסף לייצוג האזרח הפרטי בהצלחה מול מנגנוני הגופים השונים.

לוגו חברת MPT